späť

Zubné implantáty - záverečná informácia

Vážená pani, vážený pán,

zaviedli  sme  Vám  zubné  implantáty,  na  ktoré  bude  zhotovená  zubná  náhrada  (korunky, mostík alebo snímateľná náhrada). Tým sa však naša spolupráca nekončí. Aby bola obnova chrupu úspešná, je potrebné sa o implantáty trvalo starať. Dodržiavajte prosím nasledujúce pokyny, len tak môžeme prevziať za našu prácu plnú zodpovednosť.

1.  Aby  implantát  perfektne  fungoval,  je  ho  nutné  neobmedzene  dlhý  čas  pravidelne kontrolovať. Prichádzajte  podľa  objednania  lekára  alebo  dentálnej  hygieničky  na kontrolné vyšetrenia aj v prípade, že nemáte žiadne problémy. Prvá návšteva býva o jeden až tri mesiace po zavedení a kompletizácii zubnej náhrady, potom sa intervaly predlžujú až na jedenkrát ročne. Hneď ako budete mať zubnú náhradu (korunku, most, atď.), navštívte dentálnu hygieničku, ktorá Vás naučí ako sa starať o implantáty a náhradu. Veľmi dôkladne dodržiavajte jej rady, pretože biely povlak na implantáte (plak) a zápal ďasien môžu byť príčinou vylúčenia implantátu z organizmu.

2. Implantát  nesmie  spôsobovať  žiadne  problémy. Pokiaľ  zistíte  okolo  implantátu začervenanie, opuch alebo pocítite bolesť, ihneď sa s nami spojte. Vyšetrenie neodkladajte.

3.  Starostlivosť  o  implantáty  je  vysoko  špecializovaná  činnosť.  V  súvislosti  s  implantátmi preto vyhľadávajte iba zubného lekára, ktorý Vám ich zaviedol, resp. robil na implantáty zubnú náhradu. Prajeme Vám , aby Vám zubné implantáty úplne nahradili vlastné zuby a aby ste boli s našou prácou spokojní. Nezabudnite na termín návštevy zubnej hygieničky a termín nasledujúcej kontroly u zubného
lekára.

MUDr. Richard Jurkovič, PhD., MPH
ústny chirurg, zubný implantológ

Stiahni ako súbor (PDF).