O Zákroku

Základným parametrom, ktorým sa môžu rozlišovať implantologickí pacienti je to, v akom stave sa nachádza ich chrup. Ak má pacient chrup postihnutý parodontitídou, samotnému procesu implantácie musí ešte predchádzať proces vyliečenia, resp. preliečenia parodontitídy. Zubní lekári tento proces nazývajú „stabilizáciou" parodontitídy.

Rovnako aj po zákroku sa k parodontologickým pacientom pristupuje inak. Väčšmi sa u nich sleduje dentálna hygiena, aby sa tak predišlo premnoženiu mikroorganizmov v oblasti implantátov a tým vzniku periimplantitídy (pozn. periimplantitída – zápalové deštrukčné ochorenie kosti v bezprostrednej blízkosti implantátu.)