Cena

Výsledná cena implantologického zákroku je veľmi individuálna, preto je väčšina cien implantátov prezentovaných na rôznych webových stránkach, resp. v cenníkoch, do veľkej miery zavádzaním pacientov. Uvádzaná cena totiž nikdy nie je konečná cena za všetky položky, ktoré sú súčasťou rekonštrukcie zuba/zubov, ale zachytáva len ceny čiastkových úkonov.

Spomínaný fakt je aj jednou z príčin, prečo sme sa rozhodli dať každému pacientovi individuálne možnosť zistiť presnú konečnú a garantovanú cenu po bezplatnej konzultácií v partnerských ordináciách. Takto prezentovaná cena je pravdivá, seriózne podložená a hlavne absolútne konečná. Pacient má možnosť slobodne sa rozhodnúť, či navrhovanú liečbu podstúpi ihneď, s odstupom času alebo ju nepodstúpi. Základným predpokladom slobodného rozhodnutia sa či podstúpiť implantologický zákrok, je byť pravdivo a zrozumiteľne informovaný o detailoch zákroku, o časovom horizonte zákroku a nakoniec o konečnej cene rekonštrukcie.

Samozrejmosťou v praxi MUDr. Jurkoviča, PhD., MPH je, že každému pacientovi je tiež vždy a za každých okolností automaticky navrhnutá aj ďalšia alternatíva liečby.

Cena štandardného implantologického zákroku, teda rekonštrukcie/nahradenia jedného zuba implantátom, je tvorená sumárom viacerých položiek. Započítava sa cena samotného implantátu, jeho chirurgické zavedenie, aplikácia tzv. vhojovacieho valčeka (zabezpečuje zahojenie ďasna v okolí implantátu). V prípade ak sa pred zákrokom dohodne pacient s implantológom, že v rámci implantácie sa nasadí aj dočasná korunka na dočasnú nadstavbu (abutment), stáva sa táto časť zákroku súčasťou konečnej ceny. Cena zákroku tiež zahŕňa sumu za odtlačok pomocou odtlačkového pinu, výber a úpravu definitívnej nadstavby (konštrukčný prvok, na ktorý sa pripevňuje samotná korunka, resp. konštrukcia pri väčších rekonštrukciách chrupu). Laboratórne sa na nadstavbu vyhotovuje individuálne zhotovená korunka, prípadne konštrukcia pri náhrade väčšieho počtu zubov. Výsledná cena implantologického zákroku je teda sumárom popísaného.

V niektorých prípadoch, keď je situácia pre obyčajnú implantáciu nepriaznivá (anatomické a iné nepriaznivé podmienky v mieste chýbajúcich zubov) ovplyvnia výslednú cenu aj zákroky a materiály bezprostredne potrebné na to, aby sa vytvorili podmienky na zavedenie implantátu. Tieto zákroky sú nevyhnutné, pretože implantát je nutné bezpečne ukotviť do zdravej kosti a vytvoriť stabilné zdravé a pevné ďasno v jeho okolí. Toto je mimoriadne potrebné pre dlhodobý stabilný funkčný a estetický výsledok. Každý pacient sa totiž po zákroku musí dostať do stavu, kedy nebude mať akékoľvek problémy a bude si môcť užívať svoje ústne zdravie, funkciu pevných zubov a estetický úsmev.