Konzultácia

Napriek tomu, že zubná implantológia, ako liečebný postup, je na Slovensku plne hradená pacientom, u ktoréhokoľvek partnerského lekára MUDr. Jurkoviča PhD. môže pacient absolvovať bezplatne implantologickú konzultáciu.

V partnerských ambulanciách MUDr. Jurkoviča PhD. sa totiž k cenotvorbe pristupuje naozaj profesionálne. Za základ tvorby ceny sa považuje čo najlepší pomer poskytnutých služieb, resp. ich kvalita, a výšky potrebných finančných prostriedkov. Keďže implantologická liečba je plne individuálna, nie je možné ceny implantologických zákrokov exaktne definovať bez podrobného vyšetrenia.

V prípade potreby sa u niektorých pacientov pre stanovenie definitívneho liečebného plánu musia realizovať aj niektoré pomocné klinické vyšetrenia (zväčša ide o rӧntgenologické vyšetrenia či zubné CT), ktoré si už pacient hradí sám. Po implantologickej konzultácii a prípadných pomocných vyšetreniach dokáže každý partnerský lekár navrhnúť pacientovi konečný terapeutický plán a taktiež mu stanoviť výslednú cenu zákroku (táto sa už nemení). Cena zákroku je teda šitá priamo na potreby konkrétneho pacienta, so základom v zisteniach implantologických špecialistov. Vždy sa pri jej stanovovaní navyše prihliada najmä na už spomínaný optimálny pomer poskytnutých služieb a výslednej ceny.