Pred operáciou

Aby pacient mohol byť ošetrený pomocou zubných implantátov, musí jeho zubný lekár najskôr vykonať niekoľko vyšetrení. Základom je zistiť aktuálny stav v dutine ústnej. Pacient musí absolvovať klinické vyšetrenia: vyšetrenie pohľadom, vyšetrenia zubnou (analýza zubného kazu) a parodontálnou (analýza stavu parodontu) sondou. Zubný lekár ďalej skontroluje sliznice a spýta sa pacienta na celkový zdravotný stav a aktuálne užívané lieky.

Pred stanovením definitívneho liečebného plánu absolvuje pacient aj röntgenologické vyšetrenie (vnútroústne - intraorálne snímky, panoramatické snímky - ortopantomografia a prípadne aj zubné CT - 3D CT- trojdimenzionálna počítačová tomografia).

Ak na základe týchto vyšetrení zubný lekár zistí, že najvhodnejšou cestou liečenia je implantologický zákrok, vypracuje pacientovi individuálny liečebný plán. Tento liečebný plán obsahuje informácie o všetkých fázach liečby, teda predimplantačnej, informácie o zákroku ako i poimplantačnej fáze, ktorá zahŕňa naplánovanie systému kontrolných prehliadok.

Ďalej musí zubný lekár vyhodnotiť a zanalyzovať postavenie jednotlivých zubov, resp. zvyškových zubov navzájom, polohu čeľuste a sánky navzájom a pacient musí tiež absolvovať gnatologické vyšetrenie, pri ktorom sa zhodnotí funkcia svalov a žuvacieho aparátu.

Výsledky týchto vyšetrení si následne zubný lekár, resp. implantológ, preštuduje a stanoví definitívny liečebný plán. V tomto pláne už je popísaný presný časový harmonogram implantologickej liečby, vybrané implantáty podľa potrieb konkrétneho pacienta a tiež cena za komplexné ošetrenie, ktorá je už garantovaná.

V mnohých prípadoch je potrebné pred implantáciou vykonať niekoľko predoperačných zákrokov, aby sa vytvorili v dutine ústnej čo najlepšie podmienky pre implantáciu a následný dlhodobý stabilný výsledok. Základom je odstránenie choroboplodných mikroorganizmov. V niektorých prípadoch je nevyhnutné odstrániť mŕtve zuby, ošetriť zápal ďasien a zvládnuť parodontitídu.

Pred implantáciou sa pacientovi taktiež odporučí užívať antibiotikum a lieky tlmiace bolesť, ktoré bude pacient užívať aj po zákroku. Antibiotikum sa predpisuje pre vytvorenie čo najvhodnejšieho prostredia vo fáze hojenia. Lieky tlmiace bolesť sa odporúčajú najmä preto, že po samotnom zákroku nie je potom potrebné brať vysoké dávky týchto liekov, dosahuje sa teda lepší pomer množstva užitých liekov a ich efektivity.