Sprievodné zákroky

Sinus Lifting

Jedná sa o chirurgický zákrok, pri ktorom sa membrána, ktorá vystiela čeľustnú dutinu, zodvihne z dna tejto dutiny a vytvorený priestor sa vyplní kostnou náhradou. Tento zákrok sa najčastejšie vykonáva v oblasti zadných zubov v čeľusti a to v prípade, ak má kosť v tejto časti nepostačujúci objem na zavedenia zubného implantátu. Táto metodika sa v praxi využíva pri náhrade chýbajúcej kosti najčastejšie a s najlepšími výsledkami. Poznáme dva typy sinus liftingu:

1. otvorený sinus lifting - prístup ku membráne čeľustnej dutiny sa vytvorí cez bočnú kostenú stenu tejto dutiny

2. zatvorený sinus lifting - prístup k čeľustnej dutine a membráne, ktorá ju vystiela, sa realizuje cez dieru vypreparovanú pre budúce zavedenie implantátu. Tento zákrok má jednu zásadnú nevýhodu a to, že sa robí naslepo, a ak zlyhá, musí sa aj tak pristúpiť ku otvorenému sinus liftingu.

Augmentácia kosti (alebo mäkkých tkanív)

V zubnej implantológii sa týmto pojmom označuje navyšovanie (zväčšovanie) objemu kosti alebo mäkkých tkanív (ďasna) pred, počas alebo po samotnom zavedení zubného implantátu. Cieľom všetkých týchto zákrokov je dosiahnuť dlhodobú funkčnú a estetickú stabilitu výsledku liečby a dlhodobú spokojnosť pacientov.

Bone Splitting (rozštiepenie kosti)

Je zákrok, ktorým sa navyšuje, resp. rozširuje, tenký alveolárny výbežok. V rukách skúseného implantológa má vysokú mieru úspešnosti. Používa sa v prípade, keď sa nedá použiť tenký typ implantátu (napr. miniimplantát) pre veľmi stenčenú kosť alebo z dôvodu, že by taký implantát mal nízku šancu plniť svoju funkciu v oblastiach so značnou záťažou.