MUDr. Dana Jágerová

ALPHA-DENT, s. r. o.

Plavisko 43
034 01
Ružomberok

Mobil
+421 908 920 017

Pondelok

7:00 – 14:00

Utorok

7:00 – 14:00

Streda

7:00 – 14:00

Štvrtok

7:00 – 14:00

Piatok

7:00 – 14:00

Sobota

zatvorené

Nedeľa

zatvorené

Osobné údaje

V Ružomberku nájdete v jednej ambulancii až dvoch partnerských lekárov. Jedným z nich je MUDr. Dana Jágerová.

Vzdelanie

1983 – 1987 Gymnázium P. O. Hviezdoslava Dolný Kubín

1987 – 1992 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Lekárska fakulta – odbor stomatológia

1996 – atestácia v odbore všeobecná stomatológia

Pracovné skúsenosti

1996 – 2007 – stomatologička v privátnej ambulancii v priestoroch ŠUV, Ružomberok

od 2008 – stomatologička v privátnej ambulancii, Alpha-Dent s.r.o., Ružomberok

Absolvované kurzy

Počas svojej praxe absolvovala množstvo školení v oblasti konzervačnej a protetickej stomatológie.

Vybrané absolvované kurzy:

  • Medzinárodný parodontologicko-implantologický seminár, Zlatá Idka
  • Praktické školenie v implantologickej protetike, Hradec Králové
  • Súčasné trendy v protetike a protetickej implantológii, Patince
  • Estetické rekonštrukcie v čeľusti a sánke
  • Dentálna hygiena
  • Nové liečebné postupy pri ošetrení bezzubej čeľuste a sánky
  • Endodontické ošetrenie zubov a nové techniky plnenia koreňových kanálikov
  • Ošetrenie rizikových pacientov v stomatologickej praxi