Pre odborníkov

Informácie pre pacientov

Ako správne postupovať pri ústnej hygiene

Zubné implantáty

Zubné implantáty - záverečná informácia

Informácie o operácii Sinus Lifting

Domáca starostlivosť po operácii Sinus Lifting

MUDr. Richard Jurkovič, PhD., MPH - Zoznam prednášok, publikáciíi a citácií

MUDr. Richard Jurkovič, PhD., MPH - prednášky

MUDr. Richard Jurkovič, PhD., MPH - Zoznam publikačnej činnosti a ohlasov