Prečo implantológia

Prvé roky svojho profesionálneho života pôsobil MUDr. Richard Jurkovič, PhD., MPH na oddeleniach ústnej, tvárovej a čeľustnej chirurgie v Košiciach a neskôr v Bratislave. Veľká časť zákrokov na týchto oddeleniach súvisí s deštrukciou mäkkých a tvrdých tkanív v oblasti tváre, týka sa odstraňovania nádorov, zápalom poškodených kostí, cýst, odumretých zubov a podobne. Z pohľadu MUDr. Richard Jurkovič, PhD., MPH bola však táto deštrukčná chirurgia deprimujúca. Akokoľvek sú totiž takéto zákroky nevyhnutné a potrebné, jemu sa viac páčilo uvažovať v kontexte rekonštrukčných chirurgických výkonov.

Keďže pri deštrukčných zákrokoch vo väčšine prípadov prichádzali pacienti aj o niekoľko zubov a možnosti na ich rekonštrukciu boli obmedzené, rozhodol sa MUDr. Richard Jurkovič, PhD., MPH venovať práve tejto oblasti. Podľa jeho slov sa „zubnej implantológii, tak ako ju pozná vyspelý svet, venovala a do dnešných čias na Slovensku venuje minimálna pozornosť”.

Postupne sa v svojej praxi začal MUDr. Richard Jurkovič, PhD., MPH venovať najmä ochoreniam parodontu, z čoho prirodzene vyplynula jeho úzko zameraná špecializácia na zubnú implantológiu.

V zubnom lekárstve ide totiž o odbor, ktorý „má jedinečné možnosti prinavracať pacientom žuvaciu funkciu s dôrazom na estetiku”. Hlavná motivácia MUDr. Richard Jurkovič, PhD., MPH teda vyplýva z faktu, že dentálna implantológia sa venuje rekonštrukcii, resp. znovu vybudovaniu toho, čo pacientovi vzali choroby zubov, závesného aparátu zubov, úrazy či vrodené defekty chrupu.