Publikačná činnosť

Vybrané publikácie

 • Implantologická liečba po parodontickej deštrukcii alveolárnej kosti.
  Strecha, Juraj - Jurkovič, Richard - Bartáková, Sonia - Siebert, Tomáš - Prachár, Patrik:
  In: Stomatológ. - 19, č. 3 (2009), s. 28-32
 • Okamžitá impantácia a osteoporotický pacient.
  (Z anglického originálu: Immediate implant placement and a osteoporosis patient.)
  Siebert, Tomáš - Jurkovič, Richard:
  In: Journal of Clinical Periodontology, Volume 39, Issue Supplement s13, June 2012, Page 53.
 • Okamžitá implantácia do čerstvej extrakčnej rany 
  s nadmernou medzerou.
  (Z anlického originálu: Immediate implant placement into a fresh extraction socket with 
  excessive gap distance.)
  Siebert, Tomáš - Jurkovič, Richard:
  In: Journal of Clinical Periodontology, Volume 39, Issue Supplement s13, June 2012, Page 378.
 • Predstavuje parodontitída kontraindikáciu dentálnej implantológie?
  Jurkovič, Richard - Siebert, Tomáš:
  In: Implantologický seminář Lasak, 2008, Praha.
 • Okamžité funkčné zaťaženie implantátov – spolupráca implantológa, protetika a zubného technika.
  (Z anglického originálu: Immediate functional loading of implants – cooperation among implantologist, prosthodontist and dental technician.)
  Jurkovič, Richard - Siebert, Tomáš:
  In: Prague Dental Days 2010, Suplement, LKS 9/2010, str. K34, ISSN: 1212-5725
 • Problematika okamžitej implantácie a protetickej rekonštrukcie v implantológii.
  (Z českého originálu: Problematika okamžité implantace a protetické rekonstrukce v implantológii.)
  Jurkovič, Richard - Siebert, Tomáš - Strecha, Juraj:
  In: XIII. Brněnské dentální a implantologické dny, Brno , 2011. s.40. - ISBN 978-80-210-5446-2
 • Systémové podávanie ATB v parodontológii. Mýty a realita.
  Jurkovič, Richard - Siebert, Tomáš:
  In: Interdental 2007, 2007, Bratislava, str. 35
 • Zachovanie alveolárneho hrebeňa po predimplantačnej extrakcii zuba.
  Jurkovič, Richard - Stanko, Peter:
  In: Česká stomatologie. - Roč. 106, č. 5 (2006), s. 149-153
 • Subepiteliálny štep v plastickej chirurgii parodontu a periimplantačných tkanív.
  Jurkovič, Richard:
  In: Dizertačná práca, Bratislava LF UK, 2009, 124 str.
 • Možnosti pozitívneho ovplyvnenia kompenzácie diabetes mellitus pri parodontitíde.
  Strecha, Juraj - Jurkovič, Richard - Siebert, Tomáš:
  In: Diabetes a obezita. - Roč. 9, č. 18 (2009), s. 80-85

Vybrané prednášky

 • Plánovanie v implantologickej praxi.
  Jurkovič, Richard - Siebert, Tomáš
  DentalStar 2007, Topoľčianky, 28. a 29. septembra 2007
 • Možnosti funkčno-estetického riešenia v implantologickej protetike.
  Jurkovič, Richard - Stanko, Peter
  38. Topoľčianske dni - Medzinárodné sympózium - protetika, stomatochirurgia, implantológia. Topoľčany - Dom Kultúry, 13. júna 2008
 • Parodontológia verzus implantológia.
  (Z českého originálu: Parodontologie versus implantologie.)
  Jurkovič, Richard - Strecha, Juraj
  Barevný olomoucký podzim 2008, Olomouc - Konvikt, 7. novembra 2008
 • Medziodborová spolupráca v implantológii.
  Jurkovič, Richard - Siebert, Tomáš
  Stomateam Forum, Žilina - Hotel Slovakia, 18. a 19. marca 2010
 • Okamžité funkčné zaťaženie v implantologickej liečbe.
  Jurkovič, Richard - Siebert, Tomáš - Strecha, Juraj
  19. Dni zubných lekárov Regionálnej komory Košice, Košice - KSC Južan, 4. a 5. júna 2010
 • Okamžitá implantácia a zaťaženie implantátov u pacientov postihnutých parodontitídou.
  (Z anglického originálu: Immediate Placement and Loading Implants in Periodontally Compromised.)
  Patients - Poster Presentation
  Siebert, Tomáš - Jurkovič, Richard - Erdelský, Ivan
  The 2nd Future Trends in Implantology International Dental Conference, Italy - Florence, 11. – 13. november 2010
 • Zavádzanie implantátov u pacientov postihnutých osteoporózou liečených bisfosfonátmi.
  (Z nemeckého originálu: Implantatinsertion und Osteoporose-Patienten mit Therapie von Bisphosphonaten.)
  Posterpräzentation und kurze Vorlessung
  Siebert, Tomáš - Jurkovič, Richard
  25. Kongress der DGI, Bundesrepublik Deutschland - Dresden, Maritim Hotel and Internationales Congress Center,
  25. november 2011
 • Okamžitá implantácia u pacientov s chronickou parodontitídou.
  (Z nemeckého originálu: Sofortimplantation bei Patienten mit Chronischer Parodontitis.)
  Siebert, Tomáš - Jurkovič, Richard
  Posterpräzentation und kurze Vorlessung
  25. Kongress der DGI, Bundesrepublik Deutschland - Dresden, Maritim Hotel and Internationales Congress Center,
  25. november 2011

Vybrané vyžiadané prednášky

 • Klinické využitie biokeramických materiálov v praxi.
  Jurkovič, Richard
  Bratislava - Oddelenie keramiky, skla a cementu FCHPT, 11. apríl 2006
 • Subepiteliálny štep v plastickej chirurgii parodontu.
  Jurkovič, Richard - Siebert, Tomáš - Erdelský, Ivan
  16. ročník Stomatologického dňa, Košice, 1. a 2. jún 2007
 • Predstavuje parodontitída kontraindikáciu dentálnej implantológie?
  Jurkovič, Richard - Siebert, Tomáš
  Implantologický seminár Lasak, Praha - Kongresové centrum, 25. január 2008
 • Estetické výkony v parodontológii.
  Jurkovič, Richard - Siebert, Tomáš - Erdelský, Ivan
  17. Stomatologický deň SKZL - regionálnej komory, Košice - KSC Južan, 7. jún 2008
 • Dentálna implantológia: luxus alebo nutnosť?
  Jurkovič, Richard
  Liptovské zubotechnické dni 2008, Liptovský Ján - Hotel Avena, 24. október 2008
 • Skrátený zubný oblúk v čeľusti - pohľad dentálnej implantológie.
  Jurkovič, Richard - Siebert, Tomáš - Strecha, Juraj
  Krajský seminár SKZL - RK Košice, Košice - KSC Južan, 18. september 2009
 • Základné predpoklady a úspech implantologickej terapie v ambulancii praktického zubného lekára.
  Jurkovič, Richard - Siebert, Tomáš
  Odborný seminár SKZL RK Žilina, Vyhne - Hotel Sitno, 2. október 2009
 • Využitie postupov postextrakčnej implantácie v implantológii.
  Jurkovič, Richard - Siebert, Tomáš - Strecha, Juraj
  Krajský seminár RK ZL Košice, Košice - KSC Južan, 10. a 11 september 2010
 • Hygiena dutiny ústnej a dentálna implantológia.
  Jurkovič, Richard - Siebert, Tomáš
  20. Dni zubných lekárov Regionálnej komory Košice, Košice - KSC Južan, 3. a 4. jún 2011
 • Dentálna implantológia - je konečne dostupná.
  Jurkovič, Richard - Siebert, Tomáš
  21. Dni zubných lekárov Regionálnej komory Košice, Košice - KSC Južan, 1. jún 2012