Systém práce

MUDr. Richard Jurkovič, PhD., MPH pracuje systémom, ktorý je nielen v rámci jeho špecializácie úplne unikátny. Spolupracuje totiž s niekoľkými zubnými lekármi po celom Slovensku. Dôvodom je fakt, že „pacientom najviac vyhovuje, ak za časťou svojej liečby nemusia chodiť do inej ambulancie, ale odborný lekár príde do ich ‚domácej’ ambulancie”.

So svojimi kolegami, dlhoročnými priateľmi či bývalými študentmi, teda vypracoval systém, ktorý vyhovuje všetkým zúčastneným, no najmä pacientom. V tomto systéme spolupráce potom vzniká tiež priestor pre dosiahnutie úzkej špecializácie zubných lekárov, ktorí sa zameriavajú na protetickú časť zubnej implantológie a takisto pre MUDr. Richard Jurkoviča, PhD., MPH, ktorý poskytuje pacientom starostlivosť v oblasti chirurgickej časti zubnej implantológie. Vytvárajú sa tak širšie alternatívne možnosti pre techniky ošetrenia, oproti systému, v ktorom jeden zubný lekár vykonáva všetky činnosti.

Aby však mohla spoľahlivo fungovať spolupráca medzi zubným implantológom, protetikom a laborantmi, musia mať všetci zúčastnení vynikajúce znalosti celého odboru, ktoré umožnia ich kvalitnú komunikáciu. MUDr. Richard Jurkovič, PhD., MPH sa preto venuje celému okruhu chirurgických postupov a jeho kolegovia protetici sa zameriavajú na rôzne spôsoby protetických prác súvisiacich s implantátmi.

Všeobecný postup implantologického zákroku

Ak sa pacient rozhodne pre implantologickú liečbu, prvým krokom je rӧntgenologické vyšetrenie. Často sa vykonáva aj zubné CT, resp. 3D CT (trojdimenzionálna počítačová tomografia). Toto vyšetrenie sa robí na prístroji, ktorý je určený výlučne na účely zubného lekárstva (Pozn.: Ide o prístroj typu CBCT – cone beam computed tomography.).

Výsledky vyšetrenia posielajú priamo z rӧntgenologického pracoviska v elektronickej forme MUDr. Jurkovičovi ešte v deň, keď je vykonané. Takto môže teda veľmi rýchlo prebehnúť konzultácia odborníkov, z ktorej vzíde definitívny liečebný plán. Tento plán už zahŕňa určenie presného časového postupu liečby a výber implantátov podľa potrieb konkrétneho pacienta. V prípade potreby osobnej konzultácie táto prebehne v partnerskej ambulancii za prítomnosti MUDr. Jurkoviča a detaily zákroku preberie s pacientom aj on.

Niekedy je nevyhnutné vykonať pred samotnou implantáciou aj niekoľko ďalších krokov, ktoré sú potrebné na prípravu pacienta. Toto všetko je zabezpečené daným partnerským lekárom. V dohodnutom termíne implantácie sa potom v ambulancii stretne pacient, partnerský lekár, MUDr. Jurkovič a zrealizuje sa naplánovaná implantácia. Ďalej sa postupuje podľa vopred stanoveného liečebného plánu.

V prípade, že by sa po implantácii vyskytli komplikácie, ktoré sú však v praxi MUDr. Jurkoviča iba zriedkavé a sú mierneho charakteru, pacientovi je zabezpečená starostlivosť partnerským lekárom. Tieto ojedinelé prípady sú však tiež veľmi dobre naplánované a zvládnuté, hlavne s cieľom najvyššej spokojnosti pacienta. V nevyhnutných prípadoch pacient prechádza znovu do starostlivosti odborníka, MUDr. Jurkoviča.