Životopis

Osobné údaje

Meno a priezvisko

MUDr. Richard Jurkovič, PhD., MPH

Dátum a miesto narodenia

19. apríl 1969, Bratislava

Adresa

Líščie Nivy 6

82108 Bratislava

Kontakty

E-mail: jurkovic@richard-jurkovic.sk

Facebook: www.facebook.com/zubneimplantaty

Twitter: www.twitter.com/zubneimplantaty

Google+: gplus.to/zubneimplantaty

LinkedIn: www.linkedin.com/in/richardjurkovic

Web: www.richard-jurkovic.sk


Vzdelanie

1983 – 1987 Gymnázium I. Horvátha, Bratislava

1987 – 1992 Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika – odbor stomatológia, Košice

1995 Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika – I. atestácia zo stomatológie

2007 – 2009 Lekárska fakulta Univerzity Komenského – doktorandské štúdium


Pracovné skúsenosti

1992 – 1995 II. Stomatologická klinika Lekárskej fakulty UPJŠ, asistent

1995 – 2000 II. Stomatologická klinika Lekárskej fakulty UK, asistent pracoviska ústnej, čeľustnej a tvárovej chirurgie

1992 – 2000 II. Stomatologická klinika Lekárskej fakulty UPJŠ, pedagóg v oblasti stomatochirurgie

1992 – 2000 II. Stomatologická klinika Lekárskej fakulty UK, pedagóg v oblasti stomatochirurgie

2000 – súčasnosť privátna prax

2003 – 2004 Jednotka ochrany práv pacientov Ministerstva zdravotníctva SR, externý pracovník (kategorizácia a katalogizácia v zubnom lekárstve)

2005 – 2009 Slovenská zdravotnícka univerzita (SZU) Bratislava, externý spolupracovník – prednášajúci

2007 – 2009 Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety Bratislava, externý spolupracovník – prenášajúci

2007 – 2009 Katedra stomatológie SZU, školiteľ na kurzoch Chirurgická liečba ochorení parodontu

2012 Slovenská zdravotnícka univerzita, vedúci kurzu Moderné postupy v terapii II. triedy: Miniimplantáty a korektor II. triedy

2010 – súčasnosť časopis Stomateam, člen redakčnej rady


Vedomosti, zručnosti a absolvované kurzy

Skeny vybraných certifikátov a diplomov

Certifikáty

31.08.2004 – certifikát z mukogingiválnej chirurgie (SZU)

31.08.2004 – certifikát z dentoalveolárnej chirurgie (SZU)

20.11.2006 – certifikát z implantológie (SZU)

 

Absolvované kurzy

2002 – Užití materiálu Bio-Oss, parodontologický operační kurz

Doc. MUDr. Antonín Fassmann, CSc., Fakultní nemocnice u sv. Anny, Stomatologická klinika, Brno

2002 – Dentální implantologie, specializační kurz

Prof. MUDr. Jiří Vaněk, CSc., Stomatologická klinika, Brno, organizátor Institút postgraduálního vzdělávání ve zdravotníctví (Praha)

2003 – Implantologický kurz systému Impladent

Prof. MUDr. Ivan Satko, DrSc. a MUDr. Dušan Hirjak, PhD., II. Stomatologická klinika Mickiewiczová, Bratislava

2004, 2005, 2010 – Kurz dentální implantológie a implantologickej protetiky

Doc. MUDr. Antonín Šimúnek, CSc. a MUDr. Dita Dufková, Implantologické centrum Stomatologickej kliniky, Hradec Králové

2005 – Regenerativní operační techniky v parodontológii

Quintessenz, Praha

2006 – Diode laser in Stomatology

Lajos Gáspár DDS, PhD, Assoc. Professor, Stomatologická klinika LFUK a OÚSA, Bratislava

2007 – Ankylos multi-indicative – kurz dentálnej implantológie

Viedeň

Účasť na seminároch organizovaných firmami: Lasak, Nobel Biocare, Biomed Praha a Českým implantologickým klubom.

 

Jazykové znalosti

Anglický jazyk – slovom aj písmom

Nemecký jazyk – slovom aj písmom

Český jazyk – slovom aj písmom

Poľský jazyk – pasívna znalosť

Ruský jazyk – pasívna znalosť