Implantológia ako vedný odbor

Možnosti štúdia implantológie

V rámci štúdia zubného lekárstva na slovenských univerzitách doposiaľ nie je možné študovať samostatný odbor implantológia. V plienkach je aj jeho postgraduálne štúdium a možno povedať, že ešte pretečie veľa vody, kým sa bude môcť záujemca o štúdium zubnej implantológie rozhodnúť, že dostatočné vzdelanie v tomto odbore získa na Slovensku. Na rozdiel od Slovenka, v Českej republike existujú kvalitné pracoviská, na ktorých sa dajú v rámci postgraduálneho vzdelávania získať praktické znalosti z modernej implantológie na veľmi slušnej úrovni.

Najbližšie sa potom dá špecializácia implantológia študovať v susednom Rakúsku, Maďarsku, Poľsku a tiež v Ukrajine. V Európe možno tento odbor študovať samostatne napríklad vo Francúzsku, Nemecku, Španielsku, Veľkej Británii a v severských štátoch ako Holandsko či Švédsko. Zubnú implantológiu je tiež možné študovať ako samostatný smer aj na mnohých univerzitách v Spojených štátoch amerických.

Európske a svetové implantologické kapacity

 • Prof. MUDr. Antonín Šimúnek, PhD.
  Česká republika, Hradec Králové
  Hlavný stomatológ v Implantologickom centre stomatologickej kliniky v Hradci Králové
 • Dennis P. Tarnow, DSS
  Manhattan, New York, USA
  Profesor klinickej parodontológie a garant implantologického vzdelania: The Columbia University College of Dental Medicine
 • Prof. Stefan Renvert, DDS, Phd.
  Švédsko, Kristianstad
  Pedagóg na Ústave vied o zdraví University of Kristianstad
 • Carl E. Misch, DDS, PhD.
  USA, Philadelphia
  Klinický profesor a garant odboru ústnej implantológie na Temple University
 • William D. Nordquist DMD MS
  USA, California, San Diego
  Prezident a výkonný riaditeľ komory zubných implantológov v San Diegu
 • Dr. Luis Pazos Cóppola
  Španielsko, Gijón
  Zubný implantológ s vlastnou praxou v Gijón
 • Dr. Douglas Martin
  USA, California, Stockton
  Zubný implantológ
 • Prof. Mariano Sanz
  Španielsko, Madrid
  Profesor na University Complutense
 • Jørgen Slots, DDS, DMD, PhD, MS, MBA
  USA, California
  Dánsky periodontológ a profesor stomatológie a mikrobiológie na University of Southern California – School of Dentistry