Implantológia

Implantológia je v rámci odboru zubného lekárstva najmladšia disciplína, i keď z hľadiska histórie už má za sebou viac ako 50 rokov života. Vo všeobecnosti sa dá povedať, že sa zaoberá náhradou stratených zubov pomocou implantátov, ktoré sú pevnou súčasťou chrupu.

Prvé pokusy o nahradenie chýbajúcich zubov pochádzajú ešte z čias starovekých egyptských a juhoamerických civilizácií. Vtedajším pacientom boli zuby nahradené napríklad opracovanou slonovinovou kosťou alebo drevom. V 18. storočí využívali ako zdroj náhradných zubov ľudských darcov. Implantácie však boli veľmi neúspešné, pretože dochádzalo k silným reakciám imunitného systému u príjemcov.

V 19. storočí sa podarilo vyrobiť a aplikovať zlaté aj platinové implantáty a prebehlo množstvo experimentov, ktoré sa venovali implantologickej liečbe. Z pohľadu dlhodobej úspešnosti však zostali všetky za reálnou hranicou použiteľnosti. Prvý úspešný implantologický zákrok sa prisudzuje doktorovi Strockovi, ktorý ho v roku 1937 predviedol na Harvardskej univerzite. Jeho implantát bol z vitallia (zliatiny kobaltu, chrómu a molybdénu) a doktor Strock nezaznamenal u pacienta po jeho aplikácii žiadne pooperačné komplikácie či neželané reakcie imunitného systému.

Od polovice päťdesiatych rokov 20. storočia sa výskum a vývoj v zubnej implantológii výrazne zrýchlil. Prelomovým sa stal rok 1952, kedy tím okolo švédskeho lekára Per Ingvara Brånemarka úspešne umiestnil titánový kovový valček do stehennej kosti králika. Z tohto experimentu im vyplynulo, že kosť vie nielen prijať cudzie teleso ale sa s ním aj spojiť. Tento fenomén bol výskumníkmi nazvaný a predstavený ako „osseointegrácia”. Zároveň s výskumom rozvíjal Brånemarkov tím aj myšlienku valcovitej titánovej skrutky so špecifickou povrchovou úpravou. Brånemarkov výskum sa však nestretol s dôverou vo vedeckej obci a tak sa skutočným míľnikom v implantologickom výskume stal až rok 1981, kedy Brånemarkov tím publikoval výsledky dlhodobého výskumu. V roku 1982 bola v Severnej Amerika akceptovaná a schválená liečba pomocou zubných implantátov.

Od osemdesiatych rokov rozvíja výskum implantológie množstvo spoločností po celom svete. Urobilo sa mnoho pokrokov v ohľade konštrukcie i dizajnu implantátov, no všetky sa viac či menej podobajú pôvodnej Brånemarkovej titánovej skrutke.

V rámci zubného lekárstva sa teda jedná o veľmi špecifickú disciplínu. Jej hlavnou zásadou je najmä veľká miera individualistického prístupu. Postupy implantológie totiž nemožno zovšeobecniť. Každý zubný implantológ musí pristupovať ku každému pacientovi v plnom rozsahu ako k jedinečnému pacientovi. Existuje totiž veľké množstvo nielen druhov implantátov, ale i vhodných postupov. Základom je však zostaviť pacientovi taký plán implantologickej liečby, ktorý bude šitý priamo jemu na mieru.