Zuby

Základom krásneho úsmevu sú zdravé zuby. No zuby sú zároveň veľmi dôležité i v ďalších procesoch. Sú nenahraditeľné pri spracovávaní potravy (žuvaní a prehĺtaní), človek pomocou nich tvorí zvuky, teda i vďaka nim hovorí a v neposlednom rade majú dôležitú úlohu pri formovaní tváre.

V živote človeka sa vystriedajú dve etapy vlastných zubov.

V detstve sú ústa vyplnené mliečnymi zubmi. Je ich dvadsať, osem rezákov, štyri očné zuby a osem stoličiek. Začínajú sa prerezávať ešte v dojčenskom veku bábätka, okolo 5 – 8 mesiaca života, a vydržia do školského veku dieťaťa, teda do 5 – 12 roku života. Oproti trvalým zubom majú oveľa menšie korene a sú i veľkosťou menšie, sú svetlejšie s namodralým odtieňom skloviny.

Mliečne zuby v chrupe postupne nahradia zuby trvalé. Dospelý človek môže mať až 32 trvalých zubov. Ich konečný počet závisí najmä od toho, či vyrastú aj tzv. zuby múdrosti (tretie stoličky). Celkovo má teda dospelý človek osem rezákov, štyri očné zuby, osem črenových zubov a osem až dvanásť stoličiek.

Z čoho sa skladá zub?

Ak opisujeme skladbu zuba vo vertikálnom smere, teda zhora-dolu, hovoríme o dvoch základných častiach a to o korunke a jednom alebo viacerých koreňoch. Vzájomne sú prepojené krčkom. Vo vnútri zuba sa nachádza dutina vyplnená zubnou dreňou, čo je vlastne spoločný názov pre nervy, cievy a väzivové tkanivo zubu.

Pri horizontálnom popise zuba, teda v smere zľava-doprava, rozlišujeme sklovinu (tvorí povrch korunky), zubovinu (tvorí väčšinu zuba) a zubný cement (tvorí povrch koreňa). Zaujímavosťou je, že sklovina, ktorá pokrýva korunku, je najtvrdším tkanivom v ľudskom tele. Zub je v kosti upevnený pomocou závesného aparátu zuba.