Dentálna hygiena

„Radšej dvakrát merať ako raz rezať.”

Staré slovenské príslovie, ktoré však najlepšie vystihuje podstatu starostlivosti o zuby a ústnu dutinu. Najúspešnejšou starostlivosťou o zuby je totiž prevencia. Táto prevencia však nezahŕňa iba pravidelné čistenie zubov, ale hlavne správne čistenie zubov. Nehovorí o prehliadkach u zubného lekára, resp. dentálnej hygieničky, v akútnych stavoch, ale o pravidelných a teda preventívnych prehliadkach u týchto odborníkov na zuby.

Správne čistenie zubov spočíva najmä v zvládnutí techniky, táto je však jedinečná pre každého človeka. Optimálna technika čistenia zubov musí byť taká, aby sa pri čistení dôkladne odstránil zubný mikrobiálny povlak a pritom si človek nepoškodil tvrdé tkanivo zubov a tiež ďasná v okolí zubov. Najdôležitejšie však je, aby si každý vybral techniku, ktorá bude pre neho akceptovateľná. Dôkladná starostlivosť o zubnú hygienu sa totiž dá docieliť aj s menším počtom pomôcok a jednoduchšou technikou.

Z časového hľadiska je dôležité čistiť si zuby ráno po zobudení a večer pred spaním. Treba však vyvrátiť mýtus, že zuby je nevyhnutné čistiť si po každom jedle. Takéto čistenie zubov (najmä mechanické, čiže zubnou kefkou) je totiž nielen neefektívne, ale dokonca priamo poškodzuje zub. Po jedle totiž klesá v dutine ústnej pH smerom ku nižším kyslejším hodnotám, ktoré robia povrch skloviny výrazne citlivým. Ak teda ešte po jedle prispejeme aj mechanickým „drhnutím”, sme na najlepšej ceste vyvolať si niektoré z ochorení zubov či ďasien.

Ďalším významným parametrom správnej starostlivosti o zuby je výber vhodnej zubnej kefky. Skočiť na háčik reklamným rozprávkarom a vybrať si zubnú kefku podľa toho, ktorú reklamu ste najčastejšie videli v televízii, sa naozaj neoplatí. Mnohé reklamované zubné kefky totiž vôbec alebo len minimálne spĺňajú vlastnosti, ktoré by kvalitná zubná kefka mala mať. Vybrať sa však dá jednoducho, hľadajte zubnú kefku, ktorá má:

  • malú čistiacu plochu (malú hlavičku),
  • husté štetinky (najlepšie z umelých vláken s oblými končekmi) a
  • mäkké štetinky.

Keď už si vyberiete, nezabudnite dodržiavať niekoľko zásad:

  • netlačte na kefku príliš, na kvalitné vyčistenie stačí aj jemný tlak,
  • meňte si kefku aspoň raz za 3 mesiace, aby sa na nej nehromadili baktérie,
  • vymeňte kefku aj po chorobe, môže byť totiž zdrojom opakujúceho sa ochorenia a
  • nenechávajte kefku položenú na umývadle a už vôbec nie hlavičkou opretou o umývadlo, štetinky sa musia medzi použitiami vyschnúť, aby sa na nich nemnožili mikroorganizmy

Vetou „Nezabudni si riadne vydrhnúť zúbky” ešte aj v súčasnosti vyprevádzajú rodičia svoje deti ráno i večer do kúpeľne. Drhnutie zubov je však už podľa odborníkov v starostlivosti o chrup úplným nezmyslom. Správna technika zahŕňa kombináciu pohybov, pri ktorých sa mierne krúživým pohybom čistí najmä oblasť prechodu zuba a ďasna. Dôležité je však aj dočistenie žuvacích plôch a medzizubných priestorov.

Ak sa ale chce človek naučiť umývať si svoje zuby naozaj efektívne, jedinou cestou je individuálna inštruktáž u zubného lekára. Každý človek má totiž vlastné charakteristické vlastnosti dutiny ústnej, ktorým je potrebné prispôsobiť postup o jej starostlivosť. Akékoľvek zovšeobecnenie je teda v tomto prípade nielen nevhodné, ale v mnohých prípadoch môže viesť k rôznym poškodeniam.

V otázke použitia a výberu zubnej pasty sa názory odborníkov stále rozchádzajú. Najfrekventovanejším je však názor, že stačí použiť malé množstvo zubnej pasty vo veľkosti hrášku, pretože dôležitejšia je techniku čistenia. I pri takom malom použitom množstve však treba dbať na výber zubnej pasty. Niektoré zubné pasty totiž môžu viac ublížiť ako pomôcť. Pri kúpe sa teda treba sústrediť na tzv. hodnotu RDA (hodnota abrazívnosti/brúsnosti – relative dentin abrasivity), ktorá určuje, nakoľko zubná pasta obrusuje svojím zložením zubovinu. Ak je táto hodnota príliš vysoká, pasta viac ublíži ako pomôže. Hodnota RDA by sa mala v ideálnych prípadoch pohybovať pod 30, čo v súčasnosti spĺňa iba minimum bežne predávaných zubných pást.