Parodontóza verzus parodontitída

Medzi pacientmi je pojem parodontóza všeobecne známy, pretože sa v zubnom lekárstve dlhé obdobie používal. V súčasnosti je však diagnóza parodontóza (resp. paradentóza, paradontóza) už nereálna. V rámci klasifikácie ochorení parodontu totiž už niekoľko rokov existuje iba diagnóza parodontitída.

Zmena v klasifikácii ochorení parodontu a podmienok ochorení parodontu nastala v roku 1999. Od 30. októbra do 2. novembra tohto roku sa v Spojených štátoch amerických v Illinois v Oak Brook konal prvý medzinárodný workshop pre klasifikáciu ochorení parodontu. Výsledky tohto workshopu, teda zánik diagnózy parodontóza a klasifikácia diagnózy parodontitída, schválila Americká parodontologická akadémia a taktiež Európska parodontologická federácia. Workshopu sa zúčastnili aj traja členovia Švajčiarskej spoločnosti pre parodontológiu – Proff. Lang, Mobelli a Zappa.

Na workshope prebehla o probléme klasifikácie diagnózy parodontitída rozsiahla diskusia, zúčastnení si spravili aj obsiahly literárny prehľad a až následne bola nová klasifikácia určená.

Diagnóza parodontóza ako nezápalové degeneratívne ochorenie závesného aparátu zubov bola na spomínanom workshope zrušená na základe faktu, že pokrokom v mikrobiologickej ako aj v imunologickej diagnostike degeneratívnych ochorení parodontu sa dospelo k záveru, že každé parodontologické ochorenie má aj zápalovú zložku. Všetky ochorenia parodontu by sa teda mali od roku 1999 v profesionálnych kruhoch správne nazývať iba parodontitídou, čiže zápalovým degeneratívnym ochorením závesného aparátu zubov.