Stomatológia

Zubné lekárstvo (stomatológia) je v rámci medicíny klasifikované ako samostatný študijný odbor. Dôvodom je fakt, že ošetrenie zubov ako i zuby samotné majú mnohé špecifiká. Vo všeobecnosti sa zubné lekárstvo zaoberá prevenciou, diagnostikou a liečbou porúch a ochorení zubov a tých častí ústnej dutiny a tváre, ktoré so zubami súvisia (ďasná, závesný zubný aparát, čeľusť a sánka). Keďže aj v rámci tohto smerovania existuje množstvo originálnych úkonov, aj samotné zubné lekárstvo sa člení na niekoľko špecializácií.

Detská stomatológia (pedostomatológia)

Je špecifická najmä tým, že sa venuje dieťaťu. Detský pacient je totiž oveľa komplikovanejší ako pacient dospelý. Má tiež úplne špecifickú štruktúru mliečnych zubov a zubov druhej dentície, ktoré sú vo vývoji a pri ich ošetrovaní musí byť zubný lekár veľmi citlivý a musí prihliadať na stav ich vývoja.

S prevenciou a starostlivosťou o detský chrup je ideálne začať už v čase, kedy žena zistí, že je tehotná. Odvtedy by mala budúca mamička dôsledne dbať o hygienu dutiny ústnej vrátane dôkladnej starostlivosti o zuby. Aby si dieťa zvyklo na manipuláciu v ústach, je vhodné vytierať mu už od narodenia ústnu dutinu vlhkou handričkou. Takto si rodičia pripravia cestu, ako naučiť dieťa v čase prerezávania zubov, že o zuby sa treba starať a pravidelne si ich umývať. Pri prerezávaní zubov sa dieťa za pomoci rodičov začína učiť prevencii v rámci zubnej hygieny.

Kedy treba navštíviť s dieťaťom po prvýkrát zubného lekára? Prevláda názor, že by dieťa už ako maličké mohlo navštíviť ordináciu pri preventívnej prehliadke s rodičom, aby si zvyklo na prostredie zubnej ordinácie a tým sa u neho zabránilo budúcemu možnému stresu. Pri týchto návštevách sa spontánne, podľa individuálneho zváženia lekára uvidí, kedy sa po prvýkrát pozrie aj do dutiny ústnej. Za racionálny a správny sa teda považuje postupný plynulý prechod z pozorovateľa na pacienta.

Terapeutická stomatológia

Môžeme ju jednoducho klasifikovať ako „opravné” zubné lekárstvo. Zahŕňa úkony zubných lekárov, ktoré slúžia na odstraňovanie rôznych druhov poškodenia zuba a zväčša pochádzajú z postihnutia zuba zubným kazom. Konkrétne sa jedná o aplikáciu zubných výplní – „plomb” (kariológia), vypĺňanie koreňových kanálikov (endodoncia) a oblasť prevencie v hygiene dutiny ústnej.

Ortodoncia (čeľustná ortopédia)

Ortodoncia je odbor zubného lekárstva, ktorý sa zaoberá naprávaním polohy zubov, resp. jej vyrovnávaním. V dnešných časoch sa už bežne používajú obe podoby aparátov upravujúcich nepravidelnosti chrupu a to fixné ako i snímateľné aparáty. V liečbe sa uplatňuje veľmi individuálny prístup a tiež sa vyžaduje zodpovedná spolupráca a disciplína zo strany pacienta. V priebehu liečby je potom veľmi dôležitá starostlivosť o hygienu celej ústnej dutiny.

Stomatochirurgia

Zaoberá sa chirurgickou časťou zubného lekárstva. Patria sem okrem iného zložité extrakcie zubov (napr. zubov múdrosti), ošetrovanie abscesov, odstraňovanie cýst a tiež rôzne úpravy tkanív dutiny ústnej. Úkony vykonávané v rámci tohto odboru sa vykonávajú vždy v lokálnej alebo celkovej anestézii.

Parodontológia

Odbor zubného lekárstva, ktorý sa zaoberá ochoreniami závesného aparátu zuba, tzv. parodontu. Účasť parodontológa je nevyhnutná v prípade, ak človek začne pozorovať výrazné krvácanie pri čistení zubov, veľmi citlivé ďasná, ústup ďasna smerom ku koreňu, zápach z úst či kývavosť zubov a jeho doterajšia liečba neviedla ku stabilizácii stavu, resp. jeho vyliečeniu. Určiť, kedy sa ešte chorobnými stavmi na parodonte zaoberá praktický zubný lekára a kedy už osloví parodontológa ako odborníka, je na individuálnom zvážení každého lekára. Samozrejme, pacient môže vyhľadať odborníka aj podľa vlastného uváženia.

Zubná protetika

Je tou časťou zubného lekárstva, ktorá sa venuje náhrade chýbajúcich zubov. Bežne sa v tomto smere používajú zubné náhrady - mostíky a protézy.

Implantologická protetika

Implantologická protetika je subšpecializáciou zubnej protetiky, ktorá sa venuje rekonštrukcii a liečbe chrupu s účasťou zubných implantátov. Vzhľadom na to, že sa jedná o veľmi špecifické liečebné a rekonštrukčné výkony, patrí do rúk výlučne špecialistom, ktorí sú vyškolení a majú dostatočnú prax na to, aby vedeli pacienta zodpovedne ošetriť a zabezpečiť dlhodobo stabilný a estetický výsledok pri komplexnej rekonštrukcii chrupu.